Úvod:

Objevil jsi se na ostrůvku, který je tvořen hlínou. Vidíš strom a bednu. V bedně se nachází kyblík s vodou a kostka ledu. Hned tě napadá, že by sis mohl udělat generátor na kamení. Pokácíš strom, vyrobíš CraftingTable, uděláš si generátor na kamení a postupně těžíš kámen, rozšiřuješ ostrov, stavíš první farmy na monstra, na zvířata, na rostlinky a také na stromy. Buduješ obrovský ostrov. Když si vyděláš peníze z těžby kamení, tak si něco malého nakoupíš na Spawnu v obchůdku.